geld lenen met BKR

Direct BKR lenen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Iedereen die ooit al te maken heeft gekregen met een BKR codering weet hoe zwaar die codering door kan wegen bij het aanvragen van een krediet. Toch zijn er grote verschillen tussen de verschillende coderingen. Voor wie nog niet bekend is met de BKR coderingen volgt eerst even een kleine uitleg. Een BKR codering wordt verkregen wanneer u als Nederlandse inwoner bij één van de bij het BKR aangesloten financiële instellingen of gsm-operatoren een betalingsachterstand heeft opgelopen. Van zodra de betalingsachterstand door het BKR wordt geregistreerd beschikt u over een codering 1. Er zijn in totaal vier coderingen waarvan codering 4 enkel en alleen kan worden verkregen wanneer de schuldenaar niet bereid bleek om een regeling te treffen met betrekking tot het aflossen van zijn schulden. Er wordt maar wat vaak gezegd dat het niet meer mogelijk is om een lening af te sluiten vanaf het ogenblik dat u over een BKR codering beschikt, maar dat is in de praktijk zeker niet altijd het geval. Het klopt dat banken wantrouwiger zijn wanneer u over een BKR codering beschikt, maar men zal er zeker niet automatisch door gaan kiezen om u als klant te weigeren. Alleen de codering 4 is in dat opzicht problematisch.


De vraag die zich na het lezen van bovenstaande dan ook eigenlijk meteen stelt is of er geen mogelijkheden zijn om een lening aan te gaan zonder een toetsing bij het BKR. In principe is dit zeker en vast mogelijk alleen moet u er dan wel rekening mee houden dat u te maken krijgt met bedrijven die weliswaar het statuut van een financiële instelling kunnen hebben, maar toch geen banken zijn. Daarnaast zijn dergelijke bedrijven (net zoals andere bedrijven) ook uit op een winst aan het einde van de maand en dat zal te voelen zijn in de kosten die op een lening worden berekend. U moet er namelijk altijd rekening mee houden dat u als eigenaar van een BKR codering ook voor deze bedrijven een risico vormt. Men wil dat risico best indekken, maar dan moet de winst die er tegenover staat wel opwegen tegen het risico. Als laatste kunt u natuurlijk ook nog kijken naar een klein krediet welke zonder toetsing kan worden toegekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mini krediet (tot een bedrag van 500 euro). Voor het aangaan van een mini krediet wordt geen toetsing gedaan bij het BKR, maar ook in dit geval dient u er rekening mee te houden dat de kosten vaak zeer hoog oplopen, zeker wanneer we het gaan vergelijken met het geleende bedrag. Op een mini krediet bedragen de kosten dan ook steevast één vijfde van het geleende bedrag en deze dient u binnen de termijn van 30 dagen terug te betalen.

© Copyright 2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen