logisch lenen zonder risico's

direct krediet rente

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Een doorlopend krediet zal bij heel wat mensen bekend in de oren klinken. Het doorlopend krediet is dan ook niet voor niets één van de bekendste kredieten van Nederland. Voor wie er nog niet bekend mee is leggen we eerst even uit wat een doorlopend krediet nu juist is. Een doorlopend krediet is een krediet met flexibele voorwaarden. Deze flexibele voorwaarden zijn terug te vinden in verschillende zaken zoals in de looptijd, maar ook in de wijze van afbetaling. Dat brengt ons gelijk bij de grootste voordelen van een doorlopend krediet. Stel, u sluit het krediet af voor een termijn van 2 jaar. Na die 2 jaar komt u er achter dat u eigenlijk nog wat tijd extra nodig heeft en het krediet dan ook wenst te verlengen. Hoewel dat bij andere kredieten soms ook wel mogelijk is, worden daarvoor aanzienlijke kosten aangerekend en dat is bij een doorlopend krediet niet het geval. Naast bovenstaande is het ook mogelijk om meer van het krediet af te lossen dan in de voorwaarden staat vermeld. Ook het omgekeerde is echter mogelijk. Wanneer u bijvoorbeeld een eerder reeds afbetaald bedrag terug wenst op te vragen, dan kan dat, zonder dat u daarvoor rekening dient te houden met hoge boetes of andere vervelende kosten. Zoals u kunt zien is een doorlopend krediet met recht en rede één van de flexibelste kredieten op de markt. De meeste mensen die een dergelijk krediet af willen sluiten vragen zich echter wel (terecht) af welke waarborgen men daarvoor dient te kunnen geven. In principe verschillen de waarborgen die voor een doorlopend krediet gegeven moeten worden niet van de waarborgen voor een gewoon krediet. Met andere woorden, wanneer u van de bank een persoonlijk krediet zou mogen afsluiten, zou u eveneens de mogelijkheid moeten kunnen krijgen om een doorlopend krediet af te sluiten.


Zijn er dan helemaal geen nadelen verbonden aan een doorlopend krediet? Jawel, toch wel. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat een doorlopend krediet niet voor niets een doodlopend krediet wordt genoemd. De theoretische looptijd zorgt er voor dat het vrij eenvoudig is om de looptijd van het krediet te verlengen en dat zorgt er op zijn beurt dan weer voor dat de kosten een beetje uit het oog verloren worden. Dat brengt ons meteen bij het tweede nadeel van een doorlopend krediet. Het is immers geen geheim dat de rente op een doorlopend krediet vrij hoog ligt. Ook dit is natuurlijk een direct gevolg van de flexibele voorwaarden. U kunt de kosten wel (deels) beperken door het nog af te betalen bedrag zo laag mogelijk te houden. De rente wordt immers berekend op het nog openstaande bedrag en niet op het geleende bedrag.

© Copyright 2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen