lening aflossen

verantwoord lenen bij direct geld lenen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Het belangrijkste aspect van een lening is niet het geleende bedrag, maar wel de termijn waarop de lening terugbetaald dient te worden en hoe dit wordt geregeld. Het is van het grootste belang om alvorens u een lening afsluit u te laten bijstaan door een persoon met voldoende kennis ter zake. Probeer ook bij meerdere personen advies in te winnen om zo zelf na te gaan wie over de meeste kennis en natuurlijk ook de beste voorwaarden beschikt. Hou in ieder geval steeds in het achterhoofd dat de bank / maatschappij waarbij u de lening wenst af te sluiten onderzoek zal doen naar uw achtergrond. Aan de hand van dat onderzoek zal er beslist worden wat de mogelijkheden zijn.


Een vaste termijn op een lening zetten is helaas niet mogelijk. De ene lening zal in tien jaar afgelost kunnen worden terwijl de andere lening er misschien dubbel zo lang over zal doen. Ook hier telt opnieuw dat de aard van de lening van het grootste belang is. Oudere personen zullen bijvoorbeeld vaak geen lening op lange termijn meer toegekend krijgen tenzij de bank een zekerheid inbouwt. Jongere mensen zullen dan weer vaak wel een lening op lange termijn kunnen afsluiten, maar zullen vaak niet zo kapitaalkrachtig zijn. Feit blijft dat een geleend bedrag terugbetaald dient te worden en dat u er maandelijks rekening mee dient te houden dat een deel van uw inkomsten integraal naar de aflossing van uw lening gaan. Hou er daarbij als vanzelfsprekend rekening mee dat er voldoende geld over dient te blijven om zelf van te kunnen leven, want helaas is een lening afbetalen niet de enige kost in een mensenleven.

© Copyright 2010-2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen