goed geld lenen of sparen

verantwoord lenen bij direct geld lenen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Sparen of lenen? Dit is de vraag die verschillende mensen zichzelf jaarlijks stellen. In principe valt er geen sluitend antwoord op deze vraag te geven omwille van de eenvoudige reden dat dit verschilt van situatie tot situatie. Stel dat u een woning wenst te komen dan zou het in de meeste gevallen niet relevant zijn om u aan te raden het volledige bedrag voor deze woning bij elkaar te sparen. Algemeen gezien is dit ook niet mogelijk en komt het in de praktijk ook maar zelden of nooit voor, mede omdat het ook op fiscaal vlak vaak veel minder interessant is dan het benodigde bedrag over een lange termijn van 20, 25 of 30 jaar te lenen. Toch is het interessant om, indien u deze mogelijkheid heeft, om naast het aflossen van een eventuele lening eveneens wat geld aan de kant te zetten. Er zijn verschillende manieren waarop u geld kunt sparen. U kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om één keer een bepaalde storing uit te voeren en dat geld voor een bepaalde termijn vast te zetten, maar u kunt er eveneens voor kiezen om maandelijks een specifiek bedrag te storten zodat deze na een X aantal jaar (vaak eveneens voor een langere termijn) een mooie som hebben gevormd.


U dient in ieder geval goed de overweging te maken voor uzelf of het interessant is om te sparen of te lenen voor wat u wenst aan te kopen. Indien het een relatief klein bedrag betreft wordt al snel aangeraden om het bedrag meteen af te lossen zodat u geen intresten dient te betalen. Wanneer het bedrag echter groter wordt (bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning, grond, een auto, etc.) kan het voor u echter interessanter zijn om het bedrag toch te gaan lenen. Vraag indien u zelf niet goed weet wat te doen bij voorkeur raad aan een financieel adviseur.

© Copyright 2010-2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Snel geld nodig