rente van een lening

verantwoord lenen bij direct geld lenen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

De rente van een lening is de extra kost die bovenop het geleende bedrag wordt gerekend. Deze extra kost wordt in de meeste gevallen berekend bovenop het af te lossen maandelijks bedrag. Uitzondering op deze regel vormt het zogenaamde overbruggingskrediet. Bij een overbruggingskrediet lost u niet maandelijks een schijf van het volledige krediet af, maar slechts de intresten op het geleende bedrag. Op de vervaldag van uw krediet dient u dan het volledige geleende bedrag te betalen (dus zonder intrest). We maken een logisch onderscheid tussen een korte rente en een lange rente. Een korte rente wordt zoals de naam reeds doet vermoeden toegekend aan een lening die werd afgesloten voor een korte periode. Een lange rente wordt dan weer berekend op een lening die werd afgesloten voor een langere periode. Doorgaans kunnen we stellen dat de rente over een lange periode hoger ligt dan een korte rente, maar dit is niet altijd het geval. Wanneer de korte rente toch duurder blijkt te zijn spreken we van een “omgekeerde rentestructuur”.


Afhankelijk van het krediet dat u afsluit wordt er eveneens een onderscheid gemaakt tussen een vaste rente en een variabele rente. Vooral bij leningen op lange termijn (bijvoorbeeld hypothecaire leningen) zal in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van een vaste rente. Dit wil zeggen dat de rente niet aan veranderingen onderhevig is. Een variabele rente is dat echter wel. Hierbij wordt de rente beēnvloed door de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkten in andere landen. Hoewel u het op het eerste zicht niet zou zeggen brengt het verschil tussen een vaste en variabele rente zowel voor de kredietnemer als voor de kredietverstrekker een bepaald risico met zich mee. Stel nu dat de bank het geleende bedrag eerst heeft “ingekocht” tegen een vaste rente, maar de lening ten opzichte van de cliĎnt afsluit met een variabele rente. Die variabele rente kan gedurende looptijd immers dalen waardoor de winstmarge voor de bank aanzienlijk kleiner kan worden. Het omgekeerde is natuurlijk eveneens mogelijk en dan speelt het vooral in het nadeel van de kredietnemer, want hij dient op te draaien voor de meerprijs.

© Copyright 2010-2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen