meer geld mogelijk

verantwoord lenen bij direct geld lenen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Verschillende mensen zien door de bomen het bos niet meer wat leningen betreft. Er bestaan zodanig veel verschillende leningen dat het voor een leek vrij lastig is geworden om zelf uit te kunnen zoeken welke lening het beste aansluit op hun wensen. Als eerste is er de bekende hypothecaire lening. Bij een hypothecaire lening wordt een hypotheek genomen op bijvoorbeeld een bepaalde eigendom. Dit wil zeggen dat, wanneer u om de een of andere reden niet in staat bent om het krediet zoals afgesproken af te lossen, er beslag gelegd kan worden op de eigendom waar een hypotheek op werd genomen. Een hypothecaire lening wordt om evidente redenen voornamelijk afgesloten bij een lening die gepaard gaat met de aankoop van een huis waarbij de hypotheek op diezelfde woning wordt genomen. Een andere lening is de persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening wordt een krediet afgesloten waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald. De kredietnemer dient daarna de lening in maandelijkse termijn gedurende een bepaalde periode terug te betalen. De rentevergoeding bij een persoonlijke lening ligt hoger dan bij een hypothecaire lening, maar lager dan bij een doorlopend krediet. De voorwaarden van een doorlopend krediet verschillen in die zin van een persoonlijke lening dat betaalde gelden in het verleden deels terug kunnen worden opgenomen. Het is eveneens mogelijk om een hoger bedrag af te lossen zonder dat hiervoor extra kosten of intresten in rekening worden gebracht. Omwille van deze flexibele voorwaarden ligt de rente bij een doorlopend krediet wel vrij hoog, namelijk 2% op op de kredietlimiet.


Helemaal anders wordt het als we er het zogenaamde overbruggingskrediet bij halen. Een overbruggingskrediet is zoals de naam reeds doet vermoeden een krediet die in bepaalde omstandigheden een specifieke termijn kan overbruggen. Dit kan afgesloten worden in afwachting van een definitieve financiering bijvoorbeeld. Hou er bij het afsluiten van een overbrugginskrediet wel rekening mee dat dit slechts mogelijk is voor een beperkte periode van maximum drie jaar. Afsluiten doen we met een zogenaamd effectenkrediet. Hierbij wordt een krediet genomen tegen onderpand van effecten. Dit betreft in de meeste gevallen een rekening-courant krediet. De effectenportefeuille wordt bij de bank in onderpand genomen waarna een zogenaamde pandovereenkomst wordt getekend. Het krediet dat wordt verstrekt is als vanzelfsprekend afgestemd op de waarde van de effecten.

© Copyright 2010-2011 - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer en privacy - Direct geld lenen