leningen beste kredietrente

verantwoord lenen bij direct geld lenen

Let op! Geld lenen kost geld

Welkom op Directgeldlenen.org

Alvorens naar de bank te stappen om een lening aan te vragen is het altijd interessant om even na te denken over het bedrag dat u precies kunt lenen (geen probleemsituaties creeeren). Het is natuurlijk zo dat het u vrij staat om een kredietaanvraag in te dienen voor een bedrag naar keuze, maar het is absoluut niet zeker dat u het aangevraagde bedrag ook daadwerkelijk krijgt toegekend. Veel mensen komen er op deze manier op een onprettige manier achter dat ze onvoldoende geld zullen kunnen lenen om bijvoorbeeld een investering te financieren. Het spreekt voor zich dat er in dit geval wel door de bank zal aangegeven worden welk bedrag er wel geleend kan worden en welke kredietgarantie de bank u kan garanderen. Indien u aangeeft met dat bedrag geen genoegen te kunnen nemen loopt u natuurlijk het risico dat de bank niet langer bereidt is om u nog een lening toe te kennen. Hoeveel u precies kunt lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is er natuurlijk uw inkomen. Wanneer u een lening aanvraagt is een document waaruit moet blijken hoeveel u maandelijks verdient het eerste wat een bank zal willen ontvangen. Aan de hand daarvan zal reeds een voorlopige conclusie worden opgesteld, maar toch is deze conclusie nog niet sluitend. Misschien beschikt u immers wel over spaargeld die als waarborg voor de lening kan dienen of misschien heeft u lopende beleggingen om bijvoorbeeld een effectenkrediet mee af te sluiten, etc. Hoeveel u kunt lenen is dus niet alleen afhankelijk van het bedrag dat u maandelijks ontvangt, maar ook van uw algemeen vermogen en de daaropvolgende hulpacties. Hoe groter dat vermogen en hoe meer financiële waarborgen u kunt geven, des te meer geld u ook zult kunnen lenen.


De basis wordt dus echter gelegd met uw inkomen en dan lijkt 1000 euro het magische getal te zijn. Wanneer u bijvoorbeeld een hypothecaire lening wenst af te sluiten zullen de meeste banken eisen dat u over 1000 euro resterend kapitaal beschikt iedere maand. Niet helemaal duidelijk? We geven u een voorbeeld. Stel dat u over een maandelijks inkomen beschikt van 1800 euro en u wenst een hypotheek af te sluiten met een maandelijkse afbetaling van 1000 euro. Dat wil zeggen dat u dan nog maar 800 euro per maand over zou houden en dat is voor veel banken vandaag de dag gewoon te weinig. Vooral met het oog op een eventuele persoonlijke lening bovenop uw hypotheek wil de bank een dergelijk risico gewoon niet nemen. Niet alleen voor de bank, maar ook voor uzelf is het van het grootste belang dat u niet teveel gaat lenen. Een grote lening kan een zeer aanzienlijke financiële druk op uw schouders leggen en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Voldoende onderzoek doen naar hoeveel u kunt lenen is dus zeker en vast geen overbodige luxe. Als u genoeg heeft rondgesnuffeld op het internent naar leningen met de laagste rente, kunt u nadrukkelijker een offerte aanvragen dat bij u past.

© Copyright 2010 - Alle rechten voorbehouden - Direct geld lenen